سبزه در الاغ به احترام کلیپ شهوانی کریسمس پیک داد

Views: 124
در شب کریسمس پیک نزد کلیپ شهوانی سبزه آمد و به او هدیه داد. یک بلوز زیبا در جعبه وجود داشت و دختر تصمیم گرفت از پسر بخاطر رابطه جنسی با او تشکر کند. اما فاکر فراتر رفت و با یکی از اعضای مقعد زن سوراخ کرد ، بدون آنکه حتی در هنگام خارج شدن اسپرم از آن خارج شود.