نوار VIP تماشای فیلم شهوانی

Views: 319
نوار استریپ برای مهمترین مشتریان بسته است. به زنان رقصنده اجازه داده شد تا جوانان بیشتر لذت ببرند و آنها تصمیم گرفتند که آنها را تماشای فیلم شهوانی با بدن خود ارضا کنند. ناهارهای خرد شده به سمت مردها سوار شدند و به محل کار خود رفتند. در اینجا نمایشگر قطبی نه تنها شلوغ بود بلکه در هر کاناپه موجود در سالن کسی نظاره گر بود. پارتی و رابطه جنسی دهانی ، استقلال VIP را به ارمغان آورد.