زنانی که به مجله می تماشای فیلم شهوانی پردازند

Views: 240
با نشستن در یک میز طولانی بزرگ در سالن نمایش ، سه زن جوان زیبا مجله ها را تماشا می کنند. دو تا از دختران کوچک بلوند هستند و نفر سوم بلوند است. وقتی به مجله ها نگاه می کنند ، صحبت می کنند ، می خندند و درباره تماشای فیلم شهوانی آنچه می خوانند بحث می کنند.