راننده تاکسی انگلیسی نوع کرایه را می شهوانی فیلم جدید خواست

Views: 498
ضبط کننده فیلم در کابین یکی از تاکسی های انگلیسی ، یک زن گرسنه را که وارد اتومبیل شده بود ، ضبط کرد و راننده با او صحبت کرد. دخترک تبدیل به زاغه ای شهوانی فیلم جدید طبیعی شد و گفت که رابطه جنسی با دوست پسرش کافی نیست. راننده تاکسی دریغ نکرد ، زیرا خدا به او دستور داده بود که در یک عوضی پاره شود.