آن مرد ناخوشایند نویسنده عکسهای شهوانی جدید را گرفت

Views: 66
آن مرد با تماشای یک آگهی کتاب در تلویزیون ، به دفتر نویسنده می رود. به محض ورود ، یک مرد زنی را مجبور به رابطه جنسی می کند. او با پاره شدن شورت ، زن را به سمت مو گرفت و شروع به لعاب کردن او در مهبل (واژن) کرد. پسر پس از تغییر موقعیت ، مقعد را گرفت و نویسنده را نشسته و آن عکسهای شهوانی جدید را روی سینه خود تمام کرد.