لورا لی لباس شنا را برداشته و عكس هاي شهواني خودارضایی کرد

Views: 2156
این بار لورا لی تصمیم گرفت در استخر با راه راه راه راه در استخر شنا کند. البته استمناء انجام نمی شود. در عكس هاي شهواني ابتدا او لباس خود را بند زد و سپس حوضچه را رها کرد و قلم خود را راضی کرد. لورا لی از پایین آمدن نمی ترسد زیرا بهترین گربه سیلیکون را دارد.