رئیس کارمند خود ، فیلم سوپر از شهوانی سوزان را گرفت

Views: 851
رئیس ورودی ، سوزان ، زنی که در این کارگاه کار می کند ، شروع به مالیدن سینه های خود کرد ، او به فیلم سوپر از شهوانی این زن فشار آورد ، و او نشست و شروع به گرفتن خروس خود کرد. این مرد سپس با رفتارهای مختلف با کارگر رفتار کرد و در پایان همکاری ، خدمات خود را بست و باعث شد رئیس به اوج خود برسد.