پزشک معالج بیمار و پرستار را اسیر عکس سوپر شهوانی می کند

Views: 367
محبوبیت این بیمارستان جعلی قبلاً در سراسر دنیا رواج داشته است ، اما مالک حتی به فکر پوشاندن مشاغل خود است. در عوض ، او یک پرستار جوان جذاب ، سبزه را به عنوان دستیار خود استخدام کرد. او پزشک را قادر می سازد تا بیماران خود را ردیابی کند ، در صورت لزوم عکس سوپر شهوانی آنها را تغییر داده و نیازهای جنسی کارفرمای خود را برآورده سازد. این رسوا بد نیست. ما می توانیم از سوء استفاده های جنسی او حسادت کنیم.