زن هایدن به عنوان نشانه آشتی به معشوقه خود تسلیم شهوانی فیلم گی می شود

Views: 461
هایدن کتاب می خواند و خلاصه ای را می نویسد. معشوقه وی با بیان شدید ، وارد اتاق شد شهوانی فیلم گی و تلفن همراه زن را روی میز گذاشت و او را به خیانت متهم کرد. برای آرام کردن معشوق ، دخترک با او در خانه رابطه جنسی برقرار کرده است ، که در آن یادداشت می کند.