جولیا مثبت انجمنشهوانی است

Views: 10682
پس از مدتی مراجعه ، شخص عزیز نگاهی به برخی از نگرانی های صاحب خانه و حالات بد نشان می دهد و جولیا تصمیم می گیرد تا به زن اطمینان دهد و با خروس خود به روحیه خوب خود بازگردد و بعد از برخی انجمنشهوانی خجالت ، زن با خوشحالی روی "اسب" قلم مو می رود.