پلیس زن پس عکس و فیلم سکسی شهوانی از صدور حكم مقصر ، از شركت خود استفاده كرد

Views: 194
هنگامی که مهاجم در بازداشت به سر برد ، پلیس زن با یک بمب صوتی عکس و فیلم سکسی شهوانی مرد را متحیر کرد و پس از آن روی آسفالت افتاد و او به سمت او رفت. روی سرش می نشیند. او با یک حرکت خود به خود ، لب به لب خود لمس کرد ، پس از آن عوضی تصمیم به تعرض جنسی به وی گرفت ، سپس به یک راه آهن بالغ زنجیر کرد.