کودک دیگر هیچ وقت برای بیدار شدن از استمناء و شهوانی کلیپ جدید خوابیدن ندارد

Views: 793
بور از خواب بیدار می شود. در آستانه خواب و بیداری واقعی ، سعی می کند خودش را راضی کند. در رکود ، دست با پوشش مخملی به شورت های کشویی نفوذ می کند. با بستن چشم شهوانی کلیپ جدید ها ، کودک خودارضایی می کند و در لحظه لذت ، با خستگی آه می کشد و به سمت خودش می چرخد. انزال با یک بار الکتریکی به بدن او می رود و کودک با بیرون کشیدن دست خود از زیر تیغ ، راضی می شود.