عوضی مقعد املاک و مستغلات کانال سکسی در موبوگرام را بر روی الاغ خود قرار داد

Views: 364
جوان اشمارا می خواست یک عمارت زیبا بخرد و با دیدن دامن بسیار کوتاه به امید فروش تخفیف در رابطه جنسی خود به دیدن فروشنده آمد. اما استاد طاس نسبت به ظاهر خود واکنشی نشان نداد و دختر مجبور شد برای از دست دادن کانال سکسی در موبوگرام یک عضله و سپس مقعد خود را ترک کند.